Башкы

Последние новости

«Бар бол, Жер Эне-2018» Республикалык экологиялык акциясы жөнүндө Жобо

«Бар бол, Жер Эне-2018» Республикалык экологиялык акциясы  жөнүндө Жобо Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим Министрлигинин Республикалык экология, жерин таануу жана туризм боюнча балдар жана өспүрүмдөрдүн борбору окуучулардын “Туулган жерим” туристтик- аймак таануу Кыймылынын алкагында  Кыргыз Республикасынын курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча Мамлекеттик Агенттиги менен бирдикте 2018-жылдын 4-октябрынан…

Продолжить читать…

Поделиться с друзьями:
0 comments

«Алар коргоону суранышат» Кызыл китептин барактары боюнча экосаякат» республикалык экологиялык сынак жѳнүндѳ Жобо

«Алар  коргоону  суранышат»  Кызыл  китептин  барактары  боюнча    экосаякат»  республикалык  экологиялык  сынак жѳнүндѳ Жобо            Кыргыз Республикасында аймактарды ѳнүктүрүү Жылына карата,  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим Министрлигинин Республикалык балдар жана өспүрүмдөрдүн экология, жерин таануу жана туризм борбору окуучулардын “Туулган жерим” туристтик- аймак таануу Кыймылынын программасынын  алкагында жана Борбор менен  Кыргыз…

Продолжить читать…

Поделиться с друзьями:
0 comments

«Ѳз жериңди жакшы билип, жакшы кѳр» Республикалык сынагы.

                                                                                                   …

Продолжить читать…

Поделиться с друзьями:
0 comments
Поделиться с друзьями:

Comments are closed.